ΛΙΑΚΟΣ Δημήτρης. 2018. ‘Παρατηρήσεις σε παναγιάρια της μονής Βατοπεδίου (14ος-16ος αιώνες)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):427-38. https://doi.org/10.12681/dchae.18578.