ΚΟΥΜΟΥΣΗ (Anastasia KOUMOUSSI) Αναστασία. 2018. ‘Η λειψανοθήκη της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα και ο Θωμάς Παλαιολόγος’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):439-57. https://doi.org/10.12681/dchae.18579.