ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ (Nano CHATZIDAKI) Νανώ. 2018. ‘Ε. Ν. Τσιγαρίδας, Καστοριά. Κέντρο ζωγραφικής την εποχή των Παλαιολόγων (1360-1450)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):455-57. https://doi.org/10.12681/dchae.18580.