ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Aggeliki Stavropoulou) Αγγελική. 2018. ‘Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Οἰ τοιχογραφίες τοῦ ἔτους 1414 στὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Βίκου στὸ Ζαγόρι τῆς Ἠπείρου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):458-60. https://doi.org/10.12681/dchae.18581.