ΚΑΛΟΠΙΣΗ-ΒΕΡΤΗ (Sophia KALOPISSI-VERTI) Σοφία, και ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ-ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ (Maria PANAYIOTIDI-KESISOGLOU) Μαρία. 2018. ‘Tassos Papacostas and Maria Parani (eds), Discipuli Dona Ferentes. Glimpses of Byzantium in Honour of Marlia Mundell Mango’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Σεπτέμβριος):461-64. https://doi.org/10.12681/dchae.18582.