ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ (Panayotis L. VOCOTOPOULOS) Παναγιώτης Λ. 2018. ‘Χαράλαμπος Mπούρας, 17 Ἰουλίου 1933 ‒ 27 Ἰουλίου 2016’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 39 (Ιανουάριος):1-4. https://doi.org/10.12681/dchae.18850.