ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ (Vassiliki SΥΤΗΙΑΚΑΚΙ) Βασιλική. 2019. ‘Προκαταρκτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας στον ναό του Αγίου Τίτου Γόρτυνας κατά τα έτη 2013-2015’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 40 (Δεκέμβριος):61-86. https://doi.org/10.12681/dchae.21809.