ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Αγγελική. 2019. ‘Άγνωστες φορητές εικόνες του ζωγράφου Ιωάννη, γιου του Θεοδώρου, από τη Γράμμοστα, στην Καστοριά’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 40 (Δεκέμβριος):299-323. https://doi.org/10.12681/dchae.21835.