ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Anastasia VASSILIOU) Αναστασία. 2019. ‘Πρώιμη γραπτή κεραμική με πράσινο και καστανό χρώμα από το μεσοβυζαντινό Άργος’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 40 (Δεκέμβριος):373-400. https://doi.org/10.12681/dchae.21853.