ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Pagona PAPADOPOULOU) Παγώνα. 2019. ‘Παγώνα Παπαδοπούλου, «Βασιλική Πέννα, Ο θησαυρός Θήρα/1910: Μια συμβολή στην ιστορία της Μέσα Γωνιάς (στα αγγλικά)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 40 (Δεκέμβριος):448-50. https://doi.org/10.12681/dchae.21867.