ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). 2021. ‘Πρωτοσέλιδα’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 41 (Αύγουστος):Ι-ΧΙΙΙ. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/26173.