ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μιχάλης, και ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ (Giorgos FOUSTERIS) Γιώργος. 2023. ‘Απεικονίσεις ἁγίου Λέοντος τοῦ νέου τοῦ ἐν Μεθώνῃ λάμψαντος: Η διάδοση της τιμής ενός αγίου στην υστεροβυζαντινή Πελοπόννησο και τη βενετική Κρήτη’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 42 (Ιανουάριος):93-128. https://doi.org/10.12681/dchae.32389.