ΜΠΟΥΡΑΣ Χαράλαμπος. 2011. ‘Η αρχιτεκτονική της Παναγίας του Μουχλίου στην Κωνσταντινούπολη’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 26 (Ιούλιος):35-50. https://doi.org/10.12681/dchae.426.