ΣΕΜΟΓΛΟΥ Αθανάσιος. 2011. ‘Ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνα στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 22 (Ιούλιος):287-96. https://doi.org/10.12681/dchae.312.