ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μαρία. 2011. ‘Οι γραμματικές γνώσεις των ζωγράφων. Ένα παράδειγμα σχετικού προβληματισμού από τη Μάνη’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 24 (Ιούλιος):185-94. https://doi.org/10.12681/dchae.378.