ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μαρία. 2011. ‘Παρατηρήσεις για ένα τοπικό «εργαστήρι» στην περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 27 (Ιούλιος):193-206. https://doi.org/10.12681/dchae.482.