ΣΚΩΤΤΗ Τερψιχόρη-Πατρίτσια. 2011. ‘Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 28 (Νοέμβριος):181-92. https://doi.org/10.12681/dchae.585.