ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Νίκος. 2011. ‘Ο Greco του Antonio Palomino’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 29 (Νοέμβριος):185-94. https://doi.org/10.12681/dchae.619.