ΜΠΟΥΡΑΣ Χαράλαμπος. 2011. ‘Μνείες οικοδομών, μαστόρων και κατασκευαστών στο μέσο και το ύστερο Βυζάντιο’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 31 (Νοέμβριος):11-16. https://doi.org/10.12681/dchae.665.