ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Αγάπη. 1964. ‘Εικονομαχικές εκκλησίες στη Νάξο (πίν. 11-21)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (Ιανουάριος):49-74. https://doi.org/10.12681/dchae.737.