ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας. 1972. ‘Φύλλα εικονογραφημένου κώδικος της Αποκαλύψεως (πίν. 57-63)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος):180-90. https://doi.org/10.12681/dchae.814.