ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μαρία. 1972. ‘Προβλήματα της εικονογραφίας του τρούλλου του ναού Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης (πίν. 65-70)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος):191-204. https://doi.org/10.12681/dchae.815.