ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης E. 1972. ‘Ο Sebastiano Serlio στα μοναστήρια της Κρήτης (πίν. 85-90)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (Ιανουάριος):233-45. https://doi.org/10.12681/dchae.817.