ΜΠΟΥΡΑΣ Χαράλαμπος. 1974. ‘Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Λιγουριού Αργολίδος (πίν. 1-6)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 7 (Ιανουάριος):1-30. https://doi.org/10.12681/dchae.826.