ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης E. 1981. ‘Παραστάσεις εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης, της Βενετίας και της Κρήτης σε φορητές μεταβυζαντινές εικόνες (πίν. 35-42)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 10 (Ιανουάριος):181-98. https://doi.org/10.12681/dchae.907.