ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιορδάνης E. 1986. ‘ Μια άγνωστη εκκλησία του 11ου αι’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 12 (Ιανουάριος):305-28. https://doi.org/10.12681/dchae.956.