ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ Ευαγγελία. 2014. ‘Άγιος Νικόλαος στο Καμπινάρι Πλάτσας στη Μάνη. Παρατηρήσεις στο γλυπτό διάκοσμο του τέμπλου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 33 (Μάρτιος):105-18. https://doi.org/10.12681/dchae.1238.