ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ Σοφία. 2014. ‘Επένδυση εικόνας της Αγίας Παρασκευής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 33 (Μάρτιος):323-32. https://doi.org/10.12681/dchae.1257.