ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Αδαμάντιος. 2013. ‘Ομιλία του κ. Αδαμαντίου περί των ψηφιδωτών του ναού Δαφνίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (1-2):75-79. https://doi.org/10.12681/dchae.1303.