ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. 2013. ‘Αντιφώνησις του Μακαρ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (1-2):82-83. https://doi.org/10.12681/dchae.1305.