ΣΤΡΑΤΗΣ Ευάγγελος Γ. 2013. ‘Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά τας Σέρρας’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (1-2):3-14. https://doi.org/10.12681/dchae.1315.