ΖΩΓΡΑΦΟΣ Παντελής Γ. 2013. ‘Οι διάφοροι τρόποι της βυζαντινής αγιογραφίας επί τη βάσει της ερμηνείας των ζωγράφων’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (1-2):49-61. https://doi.org/10.12681/dchae.1318.