ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μιχαήλ Π. 2013. ‘Περί των κοττιστών ήτοι των κυβιστών παρά Βυζαντινοίς’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (1-2):67-76. https://doi.org/10.12681/dchae.1320.