ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). 2013. ‘Βιβλιογραφία’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (1-2):83-89. https://doi.org/10.12681/dchae.1323.