ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Αλέξανδρος. 2013. ‘Συγχωρητική ευχή του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αθανασίου’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (1-2):90-91. https://doi.org/10.12681/dchae.1324.