ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Αλέξανδρος. 2013. ‘Ευάγγελος Στράτης’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (1-2):94-96. https://doi.org/10.12681/dchae.1326.