ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας. 2013. ‘Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Φύλαξ (Περίληψις)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1 (Απρίλιος):18. https://doi.org/10.12681/dchae.1345.