ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος. 1894. ‘Μουσείον Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις 1893’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος):32-62. https://doi.org/10.12681/dchae.1516.