ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ Γ. 1894. ‘Εκθέσεις του αντιπροέδρου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας προς το Δ. Συμβούλιον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αρχαιολογικής Εταιρείας (περί των μωσαϊκών της Μονής Δαφνίου)’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος):65-79. https://doi.org/10.12681/dchae.1518.