ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ Δ. Γρ. 1894. ‘Η Παναγία των Αθηνών’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος):80-81. https://doi.org/10.12681/dchae.1519.