ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Α., ΠΛΑΤΥΣ Ι. Γ., και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ Δ. 1894. ‘Έκθεσις εξελεγκτικής επιτροπής’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος):112-15. https://doi.org/10.12681/dchae.1527.