ΛΑΜΠΑΚΗΣ Εμαν., ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνστ., και ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. 1894. ‘Έκθεσις της επιτροπής της Μονής του Αγίου Ανδρέου προς τον Πρόεδρον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος):131-34. https://doi.org/10.12681/dchae.1531.