ΠΑΠΠΟΥΔΩΦ Α., και ΚΑΠΡΑΛΟΣ Κ. Δ. 1894. ‘Έγγραφον προς τους κ.κ. Γ. Λαμπάκην, Αλεξ. Βαρούχαν και Ν. Διαμάντην’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (Απρίλιος):151-52. https://doi.org/10.12681/dchae.1538.