ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος. 2013. ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του 1897’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (Απρίλιος):53-59. https://doi.org/10.12681/dchae.1555.