ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). 2013. ‘Δωρεαί εις το Χριστιανικόν Μουσείον κατά το έτος 1897’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 3 (Απρίλιος):119. https://doi.org/10.12681/dchae.1561.