ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος. 2013. ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1900’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 4 (Απρίλιος):28-66. https://doi.org/10.12681/dchae.1582.