ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος. 2013. ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1901’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 4 (Απρίλιος):73-84. https://doi.org/10.12681/dchae.1586.