ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος. 2013. ‘Μουσείον της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έκθεσις περί των του Μουσείου και Περιηγήσεις του έτους 1902’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 5 (Απρίλιος):7-10. https://doi.org/10.12681/dchae.1598.