ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). 2013. ‘Αρχαί της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1904’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 6 (1):21. https://doi.org/10.12681/dchae.1611.