ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος. 2013. ‘Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905’. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 7 (Απρίλιος):15-25. https://doi.org/10.12681/dchae.1620.